Werkwijze

Schademelding

Onze vriendelijke receptioniste neemt alle belangrijke informatie samen met u door. Er wordt tevens een kopie gemaakt van uw kentekenbewijs en de groene kaart. Het is ook mogelijk om samen de schadeformulier in te vullen. Na het controle van de gegevens melden wij de schade bij uw verzekeraar en indien nodig regelen wij een expert.

Expertise

Uw gegevens worden in ons computersysteem veilig opgeslagen. Er is een schademanager aanwezig die bepaalt de omvang van de schade en stemt de bevindingen af met uw verzekeraar. De schade worden vervolgens vastgelegd in een audatex-schaderapport. Hierin worden alle gegevens vastgelegd. Deze worden verwerkt en berekend, waarna een exact schadebedrag volgt.

Demontage

De beschadigde onderdelen worden gedemonteerd en vervangen door originele onderdelen of gecertificeerde onderdelen. De beschadigde onderdelen worden gescheiden en milieuverantwoord afgevoerd.

Plaatwerkerij

Hier werken onze monteurs aan de carrosserie. Er zijn bepaalde nieuwe soorten die we niet zomaar mogen vervangen. Maar wij beschikken over de fabrieksgegevns die aangeven wanneer, waar en hoe ze vervangen worden. Hiervoor beschikken wij uiteraard over moderne werkapparatuur.

Voorbewerking

Op deze moderne afdeling worden alle onderdelen passend gemaakt en voorzien van een roestwerende grondlaag.

Spuiterij

We spuiten de auti in een geheel stofvrije cabine. We beschikken over een verfmix-computer die de originele kleur aanmaakt. Tevens zijn wij in staat altijd om de originele kleur en kwaliteit te behouden dankzij constante ondersteuning van de lakfabrikant en de kleurinfo.

Afdeling montage

Hier wordt de auto weer opgebouwd. De monteurs monteren de onderdelen volgens de fabrieksgegevens. Hierbij gebruiken wij uitsluitend gecertificeerde onderdelen. Na de montage controleren wij de auto nogmaals nauwkeurig. U heeft dan ook 4 jaar garantie op de reparatie na onze strenge eindcontrole.

Wassen

Wij maken uw auto en de interieur uiteraard ook schoon. Na een professionele wasbeurt ziet u auto er weer als een showroommodel uit.

Aflevering

Nu is de auto afleveringsklaar. Wij nemen contact met u op zodat u de auto kunt komen ophalen of wanneer wij de auto kunnen afleveren. De leenauto dient volgentankt terug worden geleverd aan AH Autoherstel.  U ontvangt tot slot een FOCWA-garantie bewijs van 4 jaar en een nieuw schadeformulier.